Bài 1: Hướng dẫn Tạo Domain controller trên Sever 2012 chi tiết.

Bài 1: Hướng dẫn Tạo Domain controller trên Sever 2012 chi tiết.

Rate this postLink Facebook:
Bài 1 Các bước tạo Domain controller sever 2012.
Bước 1 Đặt ip tĩnh cho máy chọn làm domain controller
Bước 2 Dựng domain controller trên máy server đã chọn làm domain controller
Bước 3 Tạo tài khoản cho các máy client
Bước 4 Đặt ip và join các client vào domain
Bước 5 Đăng nhập máy client để kiểm tra

Tag: tạo domain controller, hướng dẫn tạo hệ thống sever cho doanh nghiệp, hướng dẫn tạo 2 sever, tạo 2 domain controller cho doanh nghiệp, quảng trị mạng doanh nghiệp với domain controller, hướng dẫn cấu hình domain controller trong windows sever 2012, Hướng dẫn tạo, Hướng dẫn Tạo Domain controller trên Sever 2012 chi tiết., tạo domain controller chi tiết, xây dựng hệ thống domain controller, xây dựng domain controller đơn giản

Xem thêm bài viết Mẹo Vặt khác: http://hôm.vn/category/meo-vat

Nguồn: http://hôm.vn

Related Post

5 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *