Dựng máy chủ Domain Controller và Join các máy trạm vào domain trong windows Server 2012 R2

Dựng máy chủ Domain Controller và Join các máy trạm vào domain trong windows Server 2012 R2

Rate this post1 máy chủ DC, 2 máy trạm : 1 xp và 1 win 8

Tag: [vid_tags]

Xem thêm bài viết Mẹo Vặt khác: http://hôm.vn/category/meo-vat

Nguồn: http://hôm.vn

Related Post

3 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *