#EmAnhDuong How to install Quartus 13 | Hướng dẫn cài đặt Quartus 13

#EmAnhDuong How to install Quartus 13 | Hướng dẫn cài đặt Quartus 13

Rate this postHướng dẫn cài đặt Quartus II 13.0sp1

Trước khi cài đặt: Tất cả 4 file tải về phải đặt chung trong 1 thư mục có đường dẫn không chứa khoảng trắng, không dấu, chỉ nên thuần 26 chữ cái tiếng Anh.

Trong khi cài đặt: Nên để mặc định đường dẫn. Nếu không thì phải cài trong thư mục có đường dẫn không chứa khoảng trắng, không dấu, chỉ nên thuần 26 chữ cái tiếng Anh.

Nếu không tuân thủ 2 điều trên thì Quartus có thể không nhận devices và không thể chạy mô phỏng.

Cách tạo mới project trên Quartus có thể xem tại:

Cách sử dụng Quartus có thể xem tại:

Tag: EmAnhDuong, Quartus, NMMS, TKLLS, PH002, CE119, CE118, duong computing, nhap mon mach so, dien tu so, thiet ke luan ly, cai dat, install, quartus, he thong so, ky thuat so, mach logic

Xem thêm bài viết Mẹo Vặt khác: http://hôm.vn/category/meo-vat

Nguồn: http://hôm.vn

Related Post

3 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *