Hướng dẫn cài đặt phần mềm Altera Quartus II version 13.0 và liên kết với ModelSIM

Hướng dẫn cài đặt phần mềm Altera Quartus II version 13.0 và liên kết với ModelSIM

Rate this postVideo này hướng dẫn cách cài đặt phần mềm Quartus II version13.0 build 156, và liên kết nó với phần mềm mô phỏng mạch ModelSim.

Bước cuối cùng trong video phải được thực hiện ở lần đầu tiên phần mềm Quartus II được mở.

Tag: [vid_tags]

Xem thêm bài viết Mẹo Vặt khác: http://hôm.vn/category/meo-vat

Nguồn: http://hôm.vn

Related Post

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *