NTP là gì? Cách Đồng Bộ Linux với Network Time Protocol (NTP)

NTP là gì? Cách Đồng Bộ Linux với Network Time Protocol (NTP)

Rate this post

Hầu hết các máy chủ có thể được tự động định cấu hình theo thời gian mạng, nhưng nếu bạn muốn thiết lập nó cho chính mình hoặc muốn thay đổi các máy chủ mà bạn đang đồng bộ hóa, đây là bài viết nhanh của Followeek hướng dẫn bạn cách thực hiện.

Trước tiên, bạn sẽ cần cài đặt NTP nếu nó chưa được cài đặt. Đối với Debian hoặc Ubuntu, đó sẽ là lệnh sau:

sudo apt-get install ntp

Đối với Redhat hoặc CentOS, bạn sẽ cần sử dụng các lệnh sau để cài đặt ntp và kích hoạt nó:

yum install ntp

systemctl enable ntpd

Sau đó, bạn sẽ muốn chỉnh sửa tệp /etc/ntp.conf, tệp này có thể đã được điền sẵn cho bạn.

vi /etc/ntp.conf

Bạn sẽ tìm thấy rất nhiều dòng trong đó, nhưng những dòng quan trọng là dòng máy chủ. Bạn có thể lấy danh sách các địa chỉ máy chủ tại www.pool.ntp.org, tìm những địa chỉ ưu tiên cho khu vực của bạn, sau đó thêm chúng vào tệp.

server 0.north-america.pool.ntp.org
server 1.north-america.pool.ntp.org
server 2.north-america.pool.ntp.org
server 3.north-america.pool.ntp.org

Sau đó, bạn sẽ cần phải khởi động lại hoặc bắt đầu dịch vụ NTPD:

/etc/init.d/ntpd restart

Nếu bạn muốn cập nhật thời gian ngay bây giờ, bạn có thể dừng dịch vụ NTP và sau đó chạy lệnh sau, hoán đổi máy chủ ưa thích của bạn cho pool.ntp.org.

/usr/sbin/ntpdate pool.ntp.org

Khá đơn giản.

Hy vọng rằng bài viết này đã giúp ích được cho bạn! Followeek chúc bạn một ngày mới tốt lành.

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *